Tjänster

QE Leadership kan assistera dig att

  • utforska dina egna nycklar för själv-ledarskap för att kunna använda mera av dina potential, kreativitet och även uppleva ett större välbefinnande i vardagen.
  • höja värdeskapandet från olika utvecklingsprocesser, exempelvis i projekt, företag, lokalsamhällen eller andra sammanhang
  • höja ”attraktiviteten” i ditt företag, projekt eller andra utvecklingssituationer som grund för andra att engagera sig.

skogen1Hur ofta händer det inte att potentialen för gemensamt värdeskapande i projekt, samarbets och utvecklingssituationer börjar rinna i väg? Det behöver inte vara så.  Oftast kan små men viktiga justeringar i processen bidra till att man behåller potentialen och dessutom även ger möjlighet för nya nivåer av värdeskapande.

Exempel på olika sätt att arbeta tillsammans:

> Som coach, ”bollplank” och facilitator i olika utbildnings och utvecklingssammanhang. Kolla möjlighet för ”Prova-På-Coachning”

> Genom ledning, design eller stöd i processer och projekt.

QE Leadership kan tillsammans med samarbetande företag erbjuda kompetens inom affärsutveckling, bygdeutveckling, sociala innovationer, ledarskapsutveckling, kvalitetssäkring av processer, coachning och mera. Genom detta kan vi assistera dig som uppdragsgivare inom många behovsområden.

Hör gärna av dig för ett icke bindande samtal.  Våra kontaktuppgifter hittar du här >>

Share Button